Gradska II dio

Gradska II dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno petak, 20 Februar 2009 15:44 Klikova: 1567 Travari su bili kmetovi Dizdarevića,potomaka ljubuških dizdara.Trećinu su plaćali unovcu,a ne u naturi,kako je bilo uobičajeno.Hak su plaćali tako da su se o iznosunovca za cijelo selo pogađali s agama,a kasnije bi…

Gradska I dio

Gradska I dio

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 18 Februar 2009 12:20 Klikova: 2363 O Gradskoj i Gračanima najviše je pisao geograf Tvrtko Kanaet ( Ljubuški travari .Geografski pregled 1960 ; IV : 43-66 ) Na terenskom istraživanju Kanaetu sudjelomično pomagali Ljubušaci : asistent Ibrahim Bušatlija…

KALAJ U LJUBUŠKOM

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 11 Februar 2009 05:15 Klikova: 1101 “Benjamin Kalaj ( 1839.-1908. ) ,diplomata i političar,od 1882. do 1903. godine ministar finansija i guverner ( upravitelj ) Bosne i Hercegovine. Zalagao se za jaku centralnu vlast ,bosanstvo kao zajednički identitet ,bosanski…

IZ PROŠLOSTI VITINE

IZ PROŠLOSTI VITINE

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno subota, 07 Februar 2009 13:36 Klikova: 1897 Vitina je zbog povoljnih klimatskih i prirodnih uvjeta bila naseljena u predhistorijskom periodu.U rimsko doba kroz Vitinu je prolazila komunikacija Solin (Salona ) – Runovići – Vid (Narona ).Ovo romantično mjesto oduvjek…

Stari pazar

Stari pazar

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 28 Januar 2009 14:04 Klikova: 1065         Sedmični pazar        Počamši od dana 18.decembra 1882.godine obdržava se u Ljubuškom sedmičnisajam svakoga ponedeljka na kojem će se osim raznovrsnih predmeta živežaprodavati i marva.       Osim toga obdržavaće se…

Zaim Beg Selimic

Zaim Beg Selimic

Kategorija: Halid Sadikovic Objavljeno srijeda, 28 Januar 2009 13:58 Klikova: 1482        Prema narodnoj predaji,Selimići su u Ljubuški došli iz Gnojnica kodMostara.To,svakako,odudara od opće poznate činjenice da su se mnoge porodiceu Ljubuški doselile iz Novog,Risna,Dalmacije i Crne Gore.Podaci o ljubuškim Selimićima…