HUSEIN EF. IBRULJ

HUSEIN EF. IBRULJ

Kad se govori o ljubuškim Ibruljima jedni će pomisliti na opjevanog junaka Mustafu Ibrulja, drugi na muderisa ljubuške medrese i osnivača ženskog mekteba Muhameda ef, Ibrulja ili na vrlo talentiranog, rano preminulog slikara Hamu Ibrulja, treći, malo upućeniji, na vrhovnog šerijatskog sudiju…