ZABAVA ISLAMSKE OMLADINE U LJUBUŠKOM 1904. GODINE

ZABAVA ISLAMSKE OMLADINE U LJUBUŠKOM 1904. GODINE

Zabave u ljupkom gradu datiraju od prvih godina 20. stoljeća. Prva zabava održana je 1. decembra 1901. godine u režiji hrvatskog pjevačkog i tamburaškog društva „Trebižat“. Između dva svjetska rata zabave su organizirala društva „Trebižat“, „Gajret“ ,“Sure-jja“, Srpsko- pravoslavna crkveno- školska opština,…